Dziękujemy!

Dziękujemy za dokonanie wpłaty. Dzięki Twojemu wsparciu możemy kontynuować działanie na rzecz dostępności usług medycznych.

Zachęcamy do ustawienia stałego zlecenia przelewu w kwocie 25 zł, dzięki czemu Ty będziesz robić dobry uczynek, a my będziemy działać nieprzerwanie.