Artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami pisanymi przez specjalistki i specjalistów, lekarki i lekarze, osoby działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami, asystentów i asystentki, a także same kobiety z niepełnosprawnościami. Można znaleźć tu wiedzę dotyczącą np. ginekologii, położnictwa, rodzicielstwa, zdrowia oraz dostępności.