Dla pacjentów

Opis dostępności wydarzenia Dostępność wydarzenia koordynuje Wiktoria Boryca, z którą można kontaktować się za pomocą maila: wiktoriaboryca@kulawawarszawa.pl, SMS oraz telefonicznie pod numerem 796 866 623. Konferencja jest zorganizowana z dostosowaniami dla osób z niepełnosprawnościami i rodziców z dziećmi. Wejście do Centrum Kreatywności Targowa w czasie trwania

Dostępna Ginekologia to nie tylko strona internetowe z wyszukiwarką gabinetów ginekologicznych dostępnych pod kątem różnych dostosowań. To także źródło wiedzy, kampania, miejsce do przekazywania sobie informacji, zbierania różnych danych, które wesprą kobiety z niepełnosprawnościami w dostępie do usług ginekologicznych.   W czasie

Zapraszamy personel opieki zdrowotnej do udziału w spotkaniu na temat potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami w kwestii dostępności do usług ginekologicznych.    W czasie spotkania przedstawimy projekt Dostępna Ginekologia, listę kontrolną do sprawdzania dostępności gabinetów ginekologicznych, potrzeby kobiet z niepełnosprawnościami oraz podkreślimy możliwe potrzeby