Szkolenia

Warsztat z obsługi pacjentek z niepełnosprawnością

Zakres warsztatu – Obsługa pacjentek z niepełnosprawnościami

Badanie ginekologiczne jest, ze względu na jego intymny charakter, badaniem szczególnym dla każdej kobiety. Lekarze podczas jego przeprowadzania, muszą wykazać się wyjątkową wrażliwością i uważnością na pacjentkę oraz jej, nie zawsze oczywiste sygnały o komforcie lub jego braku. Dla wielu pacjentek z niepełnosprawnościami oraz z neuroróżnorodnością, badanie ginekologicznie jest dodatkowo trudne, gdyż ich przestrzeń prywatna naruszana jest na co dzień. W związku z tym, trudno jest im określić, czy badanie przebiega prawidłowo, czy też powinny zgłosić, iż ich granice zostają przekroczone lub po prostu ich komfort mógłby być zwiększony. Podczas szkolenia zostaną przedstawione kwestie, które mogą być szczególnie ważne podczas badania oraz przygotowania do niego, dla kobiet z niepełnosprawnościami oraz różnorodnością. Trenerzy podpowiedzą jaką asystę i wsparcie proponować oraz jakie pytania zadawać, aby każda kobieta czuła się traktowana w gabinecie godnie, a personel medyczny nie musiał obawiać się nieprzewidywalnych reakcji lub oczekiwań. W efekcie, wizyty w Państwa placówkach będą przeprowadzane sprawniej, a zarówno personel, jak i pacjentki będą spokojniejsi.

Czas trwania szkolenia

2,5 godziny dla 1 grupa
Czas i zakres szkolenia mogą być modyfikowany, aby dopasować go do potrzeb i możliwości Zamawiającego. Aby otrzymać spersonalizowaną ofertę należy przesłać informacje na adres: szkolenia@kulawawarszawa.pl

Koszt

3 500 zł netto (4 305 zł brutto)
Koszt za jedną grupę. Istnieje możliwość uzyskania rabatu przy szkoleniu więcej niż jednej grupy tego samego dnia lub dzień po dniu.

Koszty szkolenia obejmują:
Uczestnicy: 1 grupa do 15 osób;
Sala i catering: Szkolenie w przestrzeni Zamawiającego. Zapewnienie fotela ginekologicznego oraz biurka na cele warsztatów, po stronie Zamawiającego. Kwota obejmuje koszt dojazdu oraz inne koszty pośrednie ponoszone przez Wykonawcę.

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną treścią oferty tutaj:
Pełna Oferta Szkoleniowa

Kontakt:

Justyna Czechowicz
Młodsza specjalistka ds. szkoleń
e-mail: szkolenia@kulawawarszawa.pl
tel: 796 866 601

Brak postów