kwiecień 2024

Opis dostępności wydarzenia Dostępność wydarzenia koordynuje Wiktoria Boryca, z którą można kontaktować się za pomocą maila: wiktoriaboryca@kulawawarszawa.pl, SMS oraz telefonicznie pod numerem 796 866 623. Konferencja jest zorganizowana z dostosowaniami dla osób z niepełnosprawnościami i rodziców z dziećmi. Wejście do Centrum Kreatywności Targowa w czasie trwania